Kur Latvijā apgūt IT?

Tā kā IT ir tik strauji augoša nozare, tajā, protams, ir sevišķi augsts pieprasījums pēc kvalificēta un zinoša darba spēka. Lai arī informāciju tehnoloģiju jomā daudz ko iespējams apgūt pašmācības ceļā, aizvien lielāku lomu jauno prātu apmācībās spēlē arī universitātes, kas reizē var darboties arī kā izpētes un inovāciju centri jeb vietas, kur jaunie censoņi var mācības apvienot ar praktisku darbošanos un dažādu projektu realizēšanu. Arī Latvijā IT ir iespējams apgūt vairākās augstskolās, taču katrā no tām specifika ir mazliet atšķirīga, tāpēc piedāvājam jums sarakstu ar iestādēm, kuras noteikti jums būtu jāapsver, ja interesējaties par IT studijām.

Vidzemes Augstskola. Šī augstskola, studentu vidū saukta vienkārši par ViA, atrodas Valmierā un tā ir kļuvusi par diezgan populāru izvēli programmēšanas inženierijas studentu vidū. Tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, Vidzemes Augstkolai ir diezgan labi izveidota resursu bāze un tās jaunā inženierzinātņu fakultātes ēka ir izpelnījusies lielu atzinību. Otrkārt, Vidzemes Augstskola uzskatāma par diezgan modernu un progresīvi domājošu institūciju, kurā uzsvars tiek likts uz inovācijām un teorētisko zināšanu pielietošanu praksē, kas ir viens no iemesliem, kādēļ ViA informācijas tehnoloģiju studenti ir diezgan pieprasīti darba tirgū. Tāpat noteikti jāņem vērā tas, ka ViA pievērš pastiprinātu uzmanību starpdisciplinārajai sadarbībai, kas nozīmē, ka IT studenti tiek iesaistīti kopīgos projektos ar citu programmu studentiem.

Latvijas Universitāte. Būdama viena no lielākajām universitātēm Latvijā, LU, protams, piedāvā arī studiju programmas, kas saistītas ar IT. Divas galvenās programmas, kuras apsvērt ir ‘Programmēšana un datortīklu administrēšana’ un ‘Datorzinātnes’. LU šīm programmām piesaista diezgan daudz resursu, kā arī samērā lielais budžeta vietu skaits un stipendiju iespējas ir tikai daži no faktoriem, kas motivē studentus apgūt IT tieši Latvijas Universitātē. Tāpat LU ir vērts studēt tās mācībspēku dēļ.

Rīgas Tehniskā universitāte. RTU ir viena no labākajām augstskolām, kurā apgūt IT. RTU datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte piedāvā sekojošas programmas: automātika un datortehnika, datorsistēmas un informācijas tehnoloģija, finanšu inženierija, intelektuālās robotizētās sistēmas, biznesa informātika un loģistika un piegādes ķēdes vadība. RTU lielākās priekšrocības ir fakts, ka šī augstskola atrodas Rīgā, tātad visi lielākie Latvijas IT uzņēmumi atrodas tuvumā, kas ir lieliska izdevība studentiem, kuri vēlas studijas apvienot ar darbu nozarē. Tāpat RTU ir aktīvi fondu un investīciju piesaistē, kas nozīmē, ka studentiem ir lielas iespējas realizēt savas jaunās idejas un projektus.

Alberta koledža. Ja jūsu interešu lokā ir konkrēti datortīklu administrēšana, tad to iespējams apgūt Alberta koledžā. Alberta koledžā pieejamas samēra daudzas budžeta vietas un arī studiju maksa ir zemāka nekā citās augstākās izglītības iestādes.

Daugavpils universitāte. DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē tiek piedāvāta profesionālā bakalaura studiju programma informācijas tehnoloģijās ar programmēšanas inžienierijas novirzienu. Šīs universitātes lielākā priekšrocība ir tiekšanās uz inovācijām un dažādu risinājumu izstrādi, kā arī starpdisciplināro sadarbību.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte. LLU atrodas Jelgavā un tāpat kā DU, tajā tiek piedāvāts iegūt profesionālo bakalaura grādu programmēšanas inženierijā. Tāpat tur iespējams apgūt datorvadību un datorzinātni. LU piedāvātie kursi ir diezgan daudzpusīgi, kā arī pozitīvi vērtējams fakts, ka šajā universitātē liels uzsvars tiek likts uz praksi un dažādu prakses iespēju nodrošināšanu saviem studentiem.