Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozīme izglītībā

Pastāv vispārīgs uzskats, ka informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) paaugstina skolotāju un skolēnu spējas, attīsta 21. gadsimtam nepieciešamās prasmes un tamlīdzīgi. Diemžēl, tā kā šo divu disciplīnu (IKT un izglītība) sasaiste un to savstarpējā ietekme un rezultāti ir maz izpētīti, ir grūti pateikt, vai šis vispārīgais apgalvojums ir tikpat patiess īstajā dzīvē. Tomēr tie fakti, ko mēs šobrīd zinām par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozīmi izglītībā, ir diezgan pretrunīgi – tie ir gan ļoti daudzsološi, gan pauž zināmas bažas.

Vai tiešām IKT var pilnībā pārņemt mācību procesu? IKT ļoti retos gadījumos ir centrālais mācību procesa faktors un pat visattīstītākajās valstīs IKT ir tikai kā papildus metode skolēnu apmācībās. Šajā gadījumā tiek runāts par zināmu problēmu tehnoloģiju iesaistē, proti, daudzas mācību iestādes pārāk aizraujas, uzsvarot liekot uz tehnoloģijām, īsto izglītošanās procesu patiesībā atstājot novārtā. Šeit drīzāk būtu jārunā par tehnoloģiju ietekmi skolēnu mācību sasniegumos nevis par to, cik daudz vai maz tehnoloģijas tiek izmantotas. Protams, tam nepieciešama zināma izpēte un dažādu tehnoloģiju izmēģinājumi. Tomēr pretstatā tam jau var runāt par informācijas tehnoloģiju pozitīvo lomu skolotāju darba atvieglošanā (un šim apgalvojumam gan ir pamatoti argumenti), kas pastarpināti var ietekmēt arī skolēnu darbu un rezultātus.

Kādos veidos IKT var palīdzēt mācību procesā? Pirmkārt, varam runāt par datorizētām instrukcijām, kas spēj uzlabot studentu veikumu dažādos testos. Ar to, piemēram, var saprast pašmācības materiālus un dažādus sagatavošanās testus, kurus skolēni var pildīt mājās no datora un uzreiz arī uzzināt savas savus rezultātus, kā arī aplūkot kļūdas. Šādu rīku ieviešana sagatavošanās procesā ir ievērojami palielinājusi skolēnu testu rezultātus lielākoties eksaktajās zinātnēs. IKT izmantošana mācību procesā palielina skolēna autonomiju un spēju dažādos veidos apgūt mācību vielu no mājām, kontrolēt savu mācību procesu un vērot savu izaugsmi un rezultātus. Protams, tā tas ir tikai gadījumos, kad skolēns izprot tehnoloģiju nozīmi mācību procesā un patiešām spēj uz to koncentrēties. No otras puses, protams, aizvien pretrunīgs ir jautājums par to, kā šādas tehnoloģijas iespējams izmantot priekšmetos, kuros nepieciešams pielietot vairāk kritiskās domāšanas un radošumu. Šādi un citi diskutabli jautājumi diemžēl ir radījuši gana lielu saspīlējumu tradicionālo un progresīvo skolotāju starpā, kas rada zināmu apjukumu topošo skolotāju vidū par to, kuras no metodēm labāk ieviest mācību procesos.

Dažas interesantas vietnes un rīki, kas tiek pielietoti mācību procesā. Tā kā daudzi vecāki radina savus bērnus pie tehnoloģiju iespējām jau no agra vecuma, var teikt, ka principā ir radusies jauna paaudze, kura par daudzām lietām uzzina tieši no interneta.

Lūk, daži piemēri – vietnes, kuras vecāki, skolotāji un studenti iesaista mācību procesos:

1. Curous World. Tā ir vietne, kas īpaši izstrādāta tam, lai sagatavotu mazus bērnus bērnudārza gaitām. Curious World sniedz pirmos pamatus lasīšanā, matemātikā un pat spēj uzlabot bērna sociālās prasmes. Pats lieliskākais šajā programmā ir iespēja pielāgot uzdevumus atkarībā no bērna vecuma un sagatavotības līmeņa.

2. OneNote. OneNote programma ir piemērota jau tiem studentiem, kuriem dažādi referāti un pētījumi ir kļuvuši par ikdienu. Lai arī OneNote nekādā tiešā veidā neveicina kādas vielas apguvi, tā var neizsakāmi palīdzēt kursa darba rakstīšanas gaitā. OneNote ļauj darbā veikt tiešas piezīmes, to strukturēt un nodot savus komentārus iesaistītajām pusēm.

3. StudyMinder. Kā skolēniem, tā arī studentiem vienmēr pienāk tas kritiskais brīdis, kurā jāspēj paturēt galvā vairākas lietas vienlaicīgi. StudyMinder aplikācija ļauj izveidot gaidāmo testu, eksāmenu un iesniedzamo darbu sarakstus, lai tiem varētu sekot līdzi. Lieliska ir arī iespēja atzīmēt katra darba progresu.