Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozīme izglītībā

Pastāv vispārīgs uzskats, ka informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) paaugstina skolotāju un skolēnu spējas, attīsta 21. gadsimtam nepieciešamās prasmes un tamlīdzīgi. Diemžēl, tā kā šo divu disciplīnu (IKT un izglītība) sasaiste un to savstarpējā ietekme un rezultāti ir maz izpētīti, ir grūti pateikt, vai šis vispārīgais apgalvojums ir tikpat patiess īstajā dzīvē. Tomēr tie fakti, ko mēs šobrīd zinām par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozīmi izglītībā, ir diezgan pretrunīgi – tie ir gan ļoti daudzsološi, gan pauž zināmas bažas.

Vai tiešām IKT var pilnībā pārņemt mācību procesu? IKT ļoti retos gadījumos ir centrālais mācību procesa faktors un pat visattīstītākajās valstīs IKT ir tikai kā papildus metode skolēnu apmācībās. Šajā gadījumā tiek runāts par zināmu problēmu tehnoloģiju iesaistē, proti, daudzas mācību iestādes pārāk aizraujas, uzsvarot liekot uz tehnoloģijām, īsto izglītošanās procesu patiesībā atstājot novārtā. Šeit drīzāk būtu jārunā par tehnoloģiju ietekmi skolēnu mācību sasniegumos nevis par to, cik daudz vai maz tehnoloģijas tiek izmantotas. Protams, tam nepieciešama zināma izpēte un dažādu tehnoloģiju izmēģinājumi. Tomēr pretstatā tam jau var runāt par informācijas tehnoloģiju pozitīvo lomu skolotāju darba atvieglošanā (un šim apgalvojumam gan ir pamatoti argumenti), kas pastarpināti var ietekmēt arī skolēnu darbu un rezultātus.

Kādos veidos IKT var palīdzēt mācību procesā? Pirmkārt, varam runāt par datorizētām instrukcijām, kas spēj uzlabot studentu veikumu dažādos testos. Ar to, piemēram, var saprast pašmācības materiālus un dažādus sagatavošanās testus, kurus skolēni var pildīt mājās no datora un uzreiz arī uzzināt savas savus rezultātus, kā arī aplūkot kļūdas. Šādu rīku ieviešana sagatavošanās procesā ir ievērojami palielinājusi skolēnu testu rezultātus lielākoties eksaktajās zinātnēs. IKT izmantošana mācību procesā palielina skolēna autonomiju un spēju dažādos veidos apgūt mācību vielu no mājām, kontrolēt savu mācību procesu un vērot savu izaugsmi un rezultātus. Protams, tā tas ir tikai gadījumos, kad skolēns izprot tehnoloģiju nozīmi mācību procesā un patiešām spēj uz to koncentrēties. No otras puses, protams, aizvien pretrunīgs ir jautājums par to, kā šādas tehnoloģijas iespējams izmantot priekšmetos, kuros nepieciešams pielietot vairāk kritiskās domāšanas un radošumu. Šādi un citi diskutabli jautājumi diemžēl ir radījuši gana lielu saspīlējumu tradicionālo un progresīvo skolotāju starpā, kas rada zināmu apjukumu topošo skolotāju vidū par to, kuras no metodēm labāk ieviest mācību procesos.

Dažas interesantas vietnes un rīki, kas tiek pielietoti mācību procesā. Tā kā daudzi vecāki radina savus bērnus pie tehnoloģiju iespējām jau no agra vecuma, var teikt, ka principā ir radusies jauna paaudze, kura par daudzām lietām uzzina tieši no interneta.

Lūk, daži piemēri – vietnes, kuras vecāki, skolotāji un studenti iesaista mācību procesos:

1. Curous World. Tā ir vietne, kas īpaši izstrādāta tam, lai sagatavotu mazus bērnus bērnudārza gaitām. Curious World sniedz pirmos pamatus lasīšanā, matemātikā un pat spēj uzlabot bērna sociālās prasmes. Pats lieliskākais šajā programmā ir iespēja pielāgot uzdevumus atkarībā no bērna vecuma un sagatavotības līmeņa.

2. OneNote. OneNote programma ir piemērota jau tiem studentiem, kuriem dažādi referāti un pētījumi ir kļuvuši par ikdienu. Lai arī OneNote nekādā tiešā veidā neveicina kādas vielas apguvi, tā var neizsakāmi palīdzēt kursa darba rakstīšanas gaitā. OneNote ļauj darbā veikt tiešas piezīmes, to strukturēt un nodot savus komentārus iesaistītajām pusēm.

3. StudyMinder. Kā skolēniem, tā arī studentiem vienmēr pienāk tas kritiskais brīdis, kurā jāspēj paturēt galvā vairākas lietas vienlaicīgi. StudyMinder aplikācija ļauj izveidot gaidāmo testu, eksāmenu un iesniedzamo darbu sarakstus, lai tiem varētu sekot līdzi. Lieliska ir arī iespēja atzīmēt katra darba progresu.

Lasīt vairāk
Kur Latvijā apgūt IT?

Tā kā IT ir tik strauji augoša nozare, tajā, protams, ir sevišķi augsts pieprasījums pēc kvalificēta un zinoša darba spēka. Lai arī informāciju tehnoloģiju jomā daudz ko iespējams apgūt pašmācības ceļā, aizvien lielāku lomu jauno prātu apmācībās spēlē arī universitātes, kas reizē var darboties arī kā izpētes un inovāciju centri jeb vietas, kur jaunie censoņi var mācības apvienot ar praktisku darbošanos un dažādu projektu realizēšanu. Arī Latvijā IT ir iespējams apgūt vairākās augstskolās, taču katrā no tām specifika ir mazliet atšķirīga, tāpēc piedāvājam jums sarakstu ar iestādēm, kuras noteikti jums būtu jāapsver, ja interesējaties par IT studijām.

Vidzemes Augstskola. Šī augstskola, studentu vidū saukta vienkārši par ViA, atrodas Valmierā un tā ir kļuvusi par diezgan populāru izvēli programmēšanas inženierijas studentu vidū. Tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, Vidzemes Augstkolai ir diezgan labi izveidota resursu bāze un tās jaunā inženierzinātņu fakultātes ēka ir izpelnījusies lielu atzinību. Otrkārt, Vidzemes Augstskola uzskatāma par diezgan modernu un progresīvi domājošu institūciju, kurā uzsvars tiek likts uz inovācijām un teorētisko zināšanu pielietošanu praksē, kas ir viens no iemesliem, kādēļ ViA informācijas tehnoloģiju studenti ir diezgan pieprasīti darba tirgū. Tāpat noteikti jāņem vērā tas, ka ViA pievērš pastiprinātu uzmanību starpdisciplinārajai sadarbībai, kas nozīmē, ka IT studenti tiek iesaistīti kopīgos projektos ar citu programmu studentiem.

Latvijas Universitāte. Būdama viena no lielākajām universitātēm Latvijā, LU, protams, piedāvā arī studiju programmas, kas saistītas ar IT. Divas galvenās programmas, kuras apsvērt ir ‘Programmēšana un datortīklu administrēšana’ un ‘Datorzinātnes’. LU šīm programmām piesaista diezgan daudz resursu, kā arī samērā lielais budžeta vietu skaits un stipendiju iespējas ir tikai daži no faktoriem, kas motivē studentus apgūt IT tieši Latvijas Universitātē. Tāpat LU ir vērts studēt tās mācībspēku dēļ.

Rīgas Tehniskā universitāte. RTU ir viena no labākajām augstskolām, kurā apgūt IT. RTU datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte piedāvā sekojošas programmas: automātika un datortehnika, datorsistēmas un informācijas tehnoloģija, finanšu inženierija, intelektuālās robotizētās sistēmas, biznesa informātika un loģistika un piegādes ķēdes vadība. RTU lielākās priekšrocības ir fakts, ka šī augstskola atrodas Rīgā, tātad visi lielākie Latvijas IT uzņēmumi atrodas tuvumā, kas ir lieliska izdevība studentiem, kuri vēlas studijas apvienot ar darbu nozarē. Tāpat RTU ir aktīvi fondu un investīciju piesaistē, kas nozīmē, ka studentiem ir lielas iespējas realizēt savas jaunās idejas un projektus.

Alberta koledža. Ja jūsu interešu lokā ir konkrēti datortīklu administrēšana, tad to iespējams apgūt Alberta koledžā. Alberta koledžā pieejamas samēra daudzas budžeta vietas un arī studiju maksa ir zemāka nekā citās augstākās izglītības iestādes.

Daugavpils universitāte. DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē tiek piedāvāta profesionālā bakalaura studiju programma informācijas tehnoloģijās ar programmēšanas inžienierijas novirzienu. Šīs universitātes lielākā priekšrocība ir tiekšanās uz inovācijām un dažādu risinājumu izstrādi, kā arī starpdisciplināro sadarbību.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte. LLU atrodas Jelgavā un tāpat kā DU, tajā tiek piedāvāts iegūt profesionālo bakalaura grādu programmēšanas inženierijā. Tāpat tur iespējams apgūt datorvadību un datorzinātni. LU piedāvātie kursi ir diezgan daudzpusīgi, kā arī pozitīvi vērtējams fakts, ka šajā universitātē liels uzsvars tiek likts uz praksi un dažādu prakses iespēju nodrošināšanu saviem studentiem.

Lasīt vairāk
Kāpēc ir vērts strādāt IT nozarē?

Darbs ar informāciju tehnoloģijām pavisam noteikti nav viegls. Tas prasa ļoti daudz izglītības un specifisku zināšanu, kas vidusmēra cilvēkam parasti šķiet kā sarežģīta un sveša valoda. Tomēr, par laimi, aizvien vairāk vidusskolas beidzēju apsver studijas IT nozarē. Lai arī tas sākotnēji varētu šķist kā baiss lēciens nezināmajā, IT sfēra patiesībā ir aizraujoša un ātri augoša nozare, kurā nekad nav garlaicīgi. Darbam IT nozarē ir daudz priekšrocību un šajā rakstā Jums uzskaitītas būtiskākās no tām.

  • IT nozarē ir daudz darba vietu. Kā zināms, Eiropas valstīs un daudz kur citur pasaulē šobrīd tiek piedzīvota nodarbinātības rādītāju lejupslīde. Aizvien vairāk cilvēku konkurē uz katru vakanto amatu un šī nežēlīgā konkurence daudzus atstāj aiz strīpas. Tomēr IT nozare kā allaž ir izņēmums. Laikos, kad daudzas nozares piedzīvo stagnāciju un kritumu, IT nozare šķiet nemitīgā izaugsmē, kas nozīmē, ka tā ar plašām rokām sagaida jaunos censoņas.
  • Darbs IT nozarē sniedz prieku. Ir veikti pietiekami daudz dažādu nozaru darbinieku pētījumi, lai nu varētu droši apgalvot, ka darbs IT nozarē ir viens no patīkamākajiem. Visticamāk tas tā ir tāpēc, ka darbs pie IT projektiem darbiniekiem sniedz diezgan lielu autonomiju un spēju radoši izpausties. Lai arī varētu šķist, ka tas ir tikai mehānisks darbs pie datora, patiesībā tas ir kas daudz vairāk. Tie ir dažādi radoši risinājumi, inovāciju izstrāde, jaunu programmēšanas valodu apgūšana un tamlīdzīgi.
  • IT nozare ir pelnoša. IT nozarē pavisam noteikti netiek maksātas minimālās algas. Jo sevišķi ja esi specializējies kādā konkrētā sfērā vai programmēšanas valodā, tad pavisam noteikti ceri uz samērā augstu atalgojumu, kas būs augstāks par vidējiem algas rādītājiem valstī. Turklāt, labākie IT studenti var sākt piepelnīties jau studiju laikā. Protams, reti kuras pilna laika studijas ir apvienojamas ar pilna laika darbu, taču kāpēc nepamēģināt pieteikties dažiem maziem projektiem kādā no freelance platformām, piemēram, UpWork? Pirmajā mācību gadā tu pavisam noteikti apgūsi gana daudz, lai būtu spējīgs asistēt dažādos mazākos un lielākos projektos.
  • IT nozare ir ārkārtīgi daudzpusīga. Kā jau minēts, darbs IT nozarē nenozīmē tikai viena veida, mehānisku darbu. IT nozare nu iekļauj gan programmēšanu, gan datu bāzu vadību, attālinātu klientu atbalstu un tamlīdzīgi. Padomā – datori nu nosaka teju katras nozares darbību – no izlītības līdz medicīnai. Un katrai šai nozarei ir nepieciešams zinošs IT speciālists.
  • Elastīgs darba veids. Meklējot darbu IT nozarē, tu vari būt mazliet izvēlīgāks attiecībā uz darba veidiem. Ja tev patīk strādāt mazākos kolektīvos vai gandrīz pilnīgi vienam – šādu iespēju ir daudz. Taču ja tev patīk darbs komandā – arī šādu darba veidu un uzņēmumu IT nozarē netrūkst. Viss ir atkarīgs no tā, kāda tipa darba vietā jūties visērtāk.
  • Praktiskā pieredze. Daudz kas no darba ar informācijas tehnoloģijām ir ļoti praktiski. Tas nozīmē, ka šis darbs neparedz tikai teorijas apgūšanu. Tas nozīmē to, ka tev ir neskaitāmas iespējas pašam nākt klajā ar ko jaunu, radīt vēl nebijušus, oriģinālus risinājumus, uzlabot esošos un patiešām būt klātesošajam šajās pārmaiņās.
  • IT nav tikai priekš „nūģiem”! Patiesībā darbs ar informāciju tehnoloģijām, programmēšanu un tamlīdzīgi ir ļoti, ļoti foršs. Cilvēks, kas kaut reizi ir nonācis kādā IT uzņēmumā vai starp IT studentiem sapratīs, ka cilvēki, kas darbojas šajā nozarē ir ārkārtīgi dažādi ar dažādām personībām un interešu lokiem. Un jā, šiem cilvēkiem pavisam noteikti ir arī dzīve ārpus darba!
Lasīt vairāk