5 vērā ņemamas IT nozares tendences

IT nozarei raksturīga strauja pārmainība un tai vairs atpakaļceļa nav. Tā kā informāciju tehnoloģijas nu balsta mūsu ekonomiskās vajadzības un ir revolucionarizējušas veidus, kādā mēs vadām savu ikdienu – no mācībām līdz darbam un tamlīdzīgi – tā ir kļuvusi par vienu no būtiskākajām un ātrāk augošajām nozarēm pasaulē. Tomēr tas nenozīmē, ka nozares darboņi mierīgi noskatās šajā izaugsmē. Nē, tā nebūt nav. IT nozares straujajai pārmainībai un tendencēm ir nepieciešams sekot līdzi ik dienas, lai uzņēmumi un to piedāvātie pakalpojumi un produkti allaž būtu aktuāli saviem klientiem. Rodas aizvien jaunas tirgus nišas, jauni pircēju paradumi un jaunas inovācijas, kas ir ārkārtīgi spēcīgi nozares pārmainītājspēki, tāpēc arī šajā rakstā esam snieguši aktuālākās un būtiskākās IT nozares tendences, ar kurām pavisam noteikti ir jārēķinās.

Mobilās ierīces. Šīs ierīces, ar kuru palīdzību biznesi un to klienti savstarpēji sazinās un veido attiecības, šobrīd pieredz pamatīgas un straujas izmaiņas. Vairāk nekā viena trešdaļa PC tirgus daļu nu aizņem viedtālruņi, respektīvi, cilvēki biežāk iegādājas jaunus viedtālruņus nekā jaunus datorus. Līdz ar to jebkuram biznesam noteikti ir jādomā par atbilstošu aplikāciju izstrādi un savu pakalpojumu savietojamību ar mobilajām ierīcēm.

Ierīču funkciju apvienošana. Mobilās ierīces nav vienīgās, kas ienākušas mūsu ikdienā. Tāpat ir dažādi sensori, mājas elektronika un tamlīdzīgi. Ja pirms kāda laika šīs ierīces funkcionēja diezgan individuāli, neatkarīgi cita no citas, tad jaunākie risinājumi sniedz iespējas šo ierīču funkcijas apvienot. Tas nozīmē, piemēram, ar tālruni vadāmus sensorus un citus līdz šīm ne tik populārus risinājumus, kas izmainīs mūsu mājsaimniecības, darba vietas, komunikācijas veidus un tamlīdzīgi.

Virtuālie biroji. Aizvien vairāk uzņēmumu apjauš, kādas priekšrocības ir virtuālā biroja ieviešanai. Kolīdz pazūd vajadzība pēc īsta biroja uzturēšanas, uzņēmumam ir līdzekļi ko ieguldīt citās, būtiskākās sfērās, piemēram, inovācijā. Tādēļ aizvien lielāku nozares daļu aizņem t.s. freelance darbi, kuros darbinieks var pildīt savus pienākumus no jebkuras lokācijas. Internets un dažādas platformas sniedz iespēju uzturēt virtuālā biroja komunikāciju tikpat augstā līmenī, kāds tas būtu bijis arī, strādājot īstā birojā.

Autonomie aģenti. Lai arī pirms nemaz ar ne tik ilga laika roboti likās kā laba ideja, taču to iekļaušana konkrētu un daudzpusīgu funkciju izpildē nešķita tik reālistiska. Šobrīd gan industrijas eksperti norāda uz pavisam lielu iespējamību, ka tuvākajā laikā mūs konsultēs virtuālie asistenti. Viens no piemēriem šajā ziņā ir Microsoft Siri, kuras jaunās versijas ir aizvien „gudrākas” jeb precīzāk būtu teikt – spēj apstrādāt daudz lielāku informāciju un sniegt daudz precīzākas atbildes, atbilstoši algoritmu variācijām. Pavisam reāla ir iespēja, ka drīz datorizētas, digitālas programmas spēs apmācīt uztvert un analizēt pasaulē notiekošo līdzīgi, kā to dara cilvēka smadzenes. Protams, diskusiju lokā vienmēr nonāk tādi apsvērumi kā cilvēka dzīves apstākļi, sociālie un kultūras konteksti un kodi, kuru konceptus „iemācīt” robotam būtu ļoti sarežģīti, taču lai vai kā, zināma nozares zinātnieku daļa aktīvi strādā pie mākslīgā intelekta spēju paplašināšanas un tuvāko gadu laikā pavisam noteikti parādīsies pāris vai vairāki satraucoši jaunumi arī šajā sfērā.

Alternatīvas metodes, kā panākt augstāku produktivitāti. Ir plaši izplatīts apgalvojums, ka tehnoloģijas aizvien vairāk aizstāj cilvēku darbu. Teorētiski šķiet, ka tāpēc cilvēkiem vajadzētu būt mazāk darbam, bet patiesībā darba apjoms samazinājies nav. Toties izmainījušies ir veidi, kādos mēs strādājam. Video konferenču iespējas kļūst aizvien atvancētākas, tiek izmantoti dažādi jauni saziņas rīki un biznesa aplikācijas, kas ik gadu rada inovatīvas darba vides, kurās darbinieki attiecīgi var būt gan radošāki, gan arī produktīvāki.